Kraštietis - žmogus, kuris gimęs mūsų rajone, čia augęs, gyvenęs, dirbęs; gimęs, bet savo veikla pasireiškės kitur; gimęs kitur, bet savo veikla pasireiškęs mūsų krašte; gimęs ir gyvenąs kitur, bet veikla ir darbai glaudžiai susiję su mūsų kraštu; kurio gyvenimas ir veikla tik tam tikrą laikotarpį yra susijusi su mūsų kraštu; gimęs, gyvena kitur, bet dirba mūsų krašte.  

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos puslapyje - išsamus Jurbarko rajono žymių kraštiečių sąrašas.

Paminklas knygnešiams ir Lietuvos savanoriamsMartynas Survila gimė 1853 metais balandžio 6 dieną  dvaro kumečio šeimoje, Varnaičių k., Eržvilko a., Jurbarko r. Mirė 1937 m. kovo mėn. 27 d. ten pat. Palaidotas Pašaltuonio kapinėse (Eržvilko a., Jurbarko r.)

Pats išmoko skaityti ir rašyti. Užaugęs dirbo ūkvedžiu tame pačiame dvare. Čia susipažino su kambarine Ona Pužinskaite, nusigyvenusio bajoro dukra, kurią vedė apie 1881 metus.

Paminklas Simonui Daukantui Papilėje Lietuva mažai turi tautos istoriją įamžinančių paminklų. Iki XIX a. Čia paminklus statė kitataučiai ir stengėsi įtvirtinti svetimos valstybės idealus. Tik paskelbus Nepriklausomybę  sustiprėjo patriotiniai jausmai, kilo natūralus noras turėti savus paminklus. Didžiausią darbą įamžinant skulptūroje Lietuvos istorinius bei kultūrinius veikėjus tuo metu, be abejo, atliko Vincas Grybas.

Mykolas SleževičiusMažai kas žino, kad netoli Kartupių esančiame Daugėlių kaime (Eržvilko sen.) augo ir brendo vienas iškiliausių Lietuvos visuomenės narių – Mykolas Sleževičius, mynęs pirmuosius Lietuvos valstybės gyvenimo takus. M. Sleževičiaus parašas yra pirmajame mūsų laisvės kovų istorijos lape.

K.Glinskis sukūrė daug charakterinių vaidmenų

Konstantinas Glinskis daugiau nei prieš 100 metų pradėjo savo teatrinę veiklą Jurbarke. Atiduodami pagarbą šiam dideliam meno žmogui, aktoriui, režisieriui ir pedagogui, turime jį geriau pažinti. Turime nepamiršti savo teatrinio bei kultūrinio gyvenimo ištakų, svarbiausia, čia gyvenusių ir kūrusių žmonių.  

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Beveik viską, kas yra šiame puslapyje, galėtumėt rasti internete. Arba jau neberastumėt. Kaip sakoma, internetas - tai vandenynas, kuriame nuolat atsiranda naujų salų, o kai kurios - išnyksta. Jei turite pretenzijų dėl autorių teisių - rašykite.
2012-2018