Knyga „Jurbarkas. Istorijos puslapiai“

„Jurbarkas.Istorijos puslapiai”, Arnoldas Piročkinas, Pradai, 1996

Sumanymas rengti knygą apie Jurbarką ir jo apylinkes kilo 1993 pavasarį, susirinkus Vilniaus jurbarkiškiams. Devyniasdešimt ketvirtųjų liepą Jurbarke – pasaulio jurbarkiškių sueiga. Na, o 1996 jau išleista ši knyga. Knygos autoriai – daugiausiai patys jurbarkiečiai ar iš čia kilę, Lietuvoje žinomi mokslo ir kultūros žmonės.

Pratarmėje knygos sudarytojas rašo:

„Ši knyga .yra kolektyvinis darbas (beje, už faktų pateikimą ir jų interpretaciją atsako kiekvieno straipsnio autoriai individualiai). Tad jai būdingas, kaip ir daugeliui kolektyvinių darbų, tam tikras nevieningumas, neišbaigtumas. Rengėjai pripažįsta, kad nepavyko iki smulkmenų visko sustyguoti, nuglaistyti. Neįstengta aptarti visų Jurbarko ir jo apylinkių istorijos barų: apgailestaujame, kad nėra specialių straipsnių Jurbarko visuomeninių organizacijų (šaulių sąjungos, skautų, pavasarininkų, jaunalietuvių ar kitų) veiklai aptarti Ne vienas pasiges straipsnio apie Nemuno laivininkystę; žvejus, apie Jurbarko miškininkystę ir pan., o ir esamos temos nėra iki galo išgvildentos, kartais jos gana fragmentiškos. […]

Tačiau ar apskritai įmanoma viską aprėpti viena knyga? Juk kiekvienas kaimas, net šeima galėtų rašyti savo istoriją ir jai vertėtų skirti bent straipsnį. Tad sklaidant Jurbarko, jo apylinkių istorijos puslapius, reikėtų turėti galvoje ir darbo barų platumą, ir tuose baruose dirbančių žmonių negausumą. Tikimės, kad šis leidinys kaip tik duos akstiną Jurbarko kraštotyrininkams plėtoti gvildenamas temas ir jas papildyti naujomis. Svarbu, kad atsirastų tuo suinteresuotų žmonių.“

KNYGOS TURINYS

5 Pratarmė
7 Filomena Kavoliutė. JURBARKO GEOGRAFINĖ APLINKA
16 Vytautas Urbanavičius. SENŲJŲ GYVENTOJŲ PĖDSAKAI
27 Algįrdas Baliulis. JURBARKO PRAEITIS ISTORINIUOSE DOKUMENTUOSE
27 1. JURBARKO PILYS
30 2. JURBARKAS XV a.—XVI a. PIRMOJOJE PUSĖJE
31 3. JURBARKAS 1540—1655 METAIS
38 4. JURBARKAS XVII a. ANTROJOJE PUSĖJE—XVIII a.
45 5. JURBARKAS RUSIJOS IMPERIJOS VALDŽIOJE
54 6. JURBARKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKAIS
63 Algimantas Miškinis. JURBARKO URBANISTINĖ RAIDA (IKI 1940 m.)
63 KELIOS HIPOTETINĖS MINTYS APIE GYVENVIETĖS GENEZĘ
65 GYVENVIETĖS RAIDA NUO 1422 IKI 1540 m.
65 MIESTELIO SUSIDARYMAS IR RAIDA NUO 1540 IKI 1611 m.
69 MIESTO SUSIDARYMAS IR AUGIMAS NUO 1611 IKI 1654 m.
72 MIESTO SMUKIMAS NUO 1654 IKI 1795 m.
77 MIESTELIO AUGIMAS NUO 1995 IKI 1906 m.
80 MIESTELIO-MIESTO RAIDA NUO 1906 IKI 1940 m.
88 Elena Grinaveckienė. JURBARKIŠKIŲ ŠNEKTA
98 Arnoldas Piročkinas. DU JURBARKO ISTORIJOS PJŪVIAI
98  1899 METAI
103 1940 METAI
119 Vytautas Merkys. JURBARKO VALSČIAUS KNYGNEŠIAI
128 Jonas Milius. ŽEMĖS ŪKIS, ŽEMĖVALDA IR ŽEMĖTVARKA
139 Magdalena Danutė Maskolaitytė, Jonas Strašinskas, Viktoras Šauklys, Juozas Vosylius. KATALIKŲ PARAPIJŲ ISTORIJA
139 1. JURBARKO BAŽNYČIA IR PARAPIJA
148 2. SKIRSNEMUNĖS BAŽNYČIA IR PARAPIJA
153 3. GIRDŽIŲ BAŽNYČIA IR PARAPIJA
157 4. VERTIMŲ PARAPIJA IR BAŽNYČIA
159 Arnoldas Piročkinas. EVANGELIKAI LIUTERONAI
174 Chaimas Jofė. ŽYDŲ GYVENIMAS IR ŽŪTIS
188 Arnoldas Piročkinas. OKUPACIJŲ AUKOS
200 Juozas Matusevičius. JURBARKO APYLINKIŲ PARTIZANAI
200 VOKIEČIŲ OKUPACIJA
204 ANTROJI SOVIETŲ OKUPACIJA
425 Julius Balšaitis, Arnoldas Piročkinas, Alfonsas Skandūnas. MOKYKLŲ ISTORIJA NUO XVI a. VIDURIO IKI XX a. PRADŽIOS
230 JURBARKO MOKYKLOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS
230 Pradžios mokyklos
233 Vidurinės ir specialiosios mokyklos
242 Jurbarko specialiosios mokyklos
247 Jurbarko žydų gimnazija
248 JURBARKIŠKIŲ ŠVIETIMAS OKUPACIJŲ METAIS
248 Pirmoji tarybinė okupacija
251 JURBARKO MOKYKLOS VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METAIS
255 Tarybinio švietimo laimėjimai Ir pralaimėjimai
261 Laimundas Abromas, Vytautas Girdzijauskas, Gediminas Grybas, Regina Kliukienė, Danutė Maskolaitytė, Zofija Totoraitienė. KULTŪRINĖ VEIKLA
261 JURBARKO MIESTO IR VALSČIAUS VOKALINIAI KOLEKTYVAI
267 SCENOS MĖGĖJŲ VEIKLA
275 KULTŪROS NAMŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAI
276 JURBARKIŠKIŲ ORKESTRAI
277 TAUTODAILININKŲ VEIKLA
279 JURBARKO KRAŠTO MENO PAMINKLAI
280 JURBARKIŠKIŲ KRAŠTOTYRININKŲ VEIKLA
283 JURBARKO ESPERANTININKAI
285 JURBARKO KULTŪROS ĮSTAIGOS
290 Arnoldas Piročkinas. ŽYMIEJI ŽMONĖS
303 Viktorija Daujotytė. „IŠ KUR PRADŽIA VISŲ PRADŽIŲ…“
305 Vytautas Venckus. VLADAS BALTRUŠAITIS
305 Arnoldas Piročkinas. ANTANO GIEDRAIČIO AUTOBIOGRAFIJA
308 Jonas Linkevičius. UŽDEGĘS ŽIBURĖLĮ JURBARKE
311 Vytautas Girdzijauskas. KONSTANTINAS GLINSKIS
313 Vytautas Girdzijauskas. VINCAS GRYBAS
314 Vytautas Girdzijauskas ANTANAS SODEIKA
317 Vytautas Venckus. ANTANAS ŠABANIAUSKAS
318 SIMO VELONSKIO CURRICULUM VITAE
320 Leidėjų prierašas
320 Valdas Banaitis. SVEIKATOS APSAUGA JURBARKE IKI 1940 m.
329 Cituojamų šaltinių nuorodos
330 Juozas Malinauskas. SVEIKATOS APSAUGA 1940—1994 m.
338 Antanas Stravinskas. SOCIALINĖ RŪPYBA
345 Antanas Stravinskas. JURBARKIŠKIŲ VERSLAI (XIX a. — XX a. PIRMOJI PUSĖ)
353 Šaltiniai ir literatūra
354 Augustinas Živatkauskas. JURBARKO ELEKTRIFIKACIJOS RAIDA IKI 1960 METŲ
361 Cecilija Biliūnaitė-Mitkus. PLUOŠTELIS PRISIMINIMŲ
364 Simonas Švedas. MANO TĖVIŠKĖS TRAGEDIJA
367 Elena Chamanskaitė-Kasiulaitienė. VIENOS MOKYTOJOS PRISIMINIMAI
384 Leokadija Galinienė. SKIRSNEMUNIŠKIŲ VESTUVIŲ PAPROČIAI
402 INFORMATORIŲ SĄRAŠAS
403 Aldona Urbanavičienė. SUGRĮŽIMO ŠVENTĖ JURBARKE
406 PIRMOJI DIENA
407 ANTROJI DIENA ,
408 TREČIOJI DIENA