Mūsų Jurbarkas. Kai kurių būdingų vietovių pavadinimai. 24-25 p.

Kai kurių būdingų vietovių pavadinimai

Aukštosios, girių tarnybos stebėjimo bokštas Jurbarko girių masyve, pušyne ant kalniuko.
Eglynė.
Globiškė, plati kalva už 7 km nuo Jurbarko į šiaurę, tarp Saukų ir Lukšių kaimų ir Dainių pelkės.
Gudgiris.
Kepurgalis.
Kuratiškės.
Lydimačiai.
Lygšilis,
Molynė, tarp Jurbarko ir Skirsnemunės kalnas, kuriuo leidžiasi kelias į panemunę.
Pamestukalnis.
Paversmis.
Pėdamės, pievos pagal Pėdamės upelį.
Pėdamgalis.
Pempynė.
Peštinė, seniau buvusi karčiama šalia Antvardės, prie Jurbarko – Girdžių kelio.
Plačiosios.
Preikšiškės.
Rėtis, didelė lyguma, jau apauganti medžiais, Jurbarko girių masyve.
Sarginatė.
Senmartiškės.
Skriblynė, seniau buvusi karčiama prie Raseinių – Šilinės vieškelio, netoli Mituvos.
Stovykla, didgiris toliau į vakarus nuo Smukučių.
Švedpelkė.
Švilpynė, šiaurinis Dainių pelkės pakraštys, kur stovi nedidelis pilkalnis.
Varočkalnis (Varoškalnis, Varožkalnis).
Velnio darželis.