Mūsų Jurbarkas. Jurbarko valsčiaus kaimai. 13-14 p.

GEOGRAFINĖ APŽVALGA

BENDROSIOS ŽINIOS

Rašant apie Jurbarką, pirmiausia tenka pasakyti, kur jis yra. Sakykim — Lietuvoje, o Lietuva — vidurio Europoje, prie Baltijos jūros, abipusiai Nemuno, tarp 50 ir 60 laipsnių šiaurės platumos ir tarp 20 ir 40 laipsnių rytų ilgumos.

Kokiu plotu Jurbarką norime šioje knygoje apsakyti? Miestą su visu Jurbarko valsčium, koks buvo tas valsčius žinomas iki 1944 metų spalio mėnesio.

Jurbarko valsčius su miestu iš pietų pusės 24-rių kilometrų pločiu yra prisiglaudęs prie Nemuno, į šiaurę vakarinėje pusėje nutolęs apie 15 km., rytinėje pusėje—apie 10 km. Taigi Jurbarko valsčius su miestu iš pietų pusės ribojasi su Nemunu, iš vakarų— su Klaipėdos kraštu pagal Šventosios upelę, toliau — su Gaurės valsčium, šiaurėje — su Eržvilko ir Šimkaičių valsčiais, rytuose — su Raudonės valsčium pagal Raseinių – Šilinės vieškelį.

Jurbarko valsčiaus kaimai

Į Jurbarko valsčiaus sudėtį įeina šie kaimai ir smulkiosios gyvenvietės:

Antkalniškiai I ir II, Antkalniai. Ąžuolynė.
Banzinai I ir II, Barkūnai (seniau Striplaukis), Bendžiai, Beržynė, Būtrimai.
Dainiai I ir II (Trakai), Dargiai (ribojasi su Šimkaičių valsčium), Dargaitėliai (ribojasi su Eržvilko vals.), Drebulynė vakarinė (Velėniškiai, ribojasi su Eržvilko valsčium), Drebulynė rytinė.
Gedžiai, Geišiai, Giedriai, Gilbaliai (Naukaimis). Girdžiai, Girvalakiai, Greičiai, Gudeliai. Gustiškiai (vėliau priskirti prie Geišių).
Jakaičiai (ribojasi su Raudonės valsčium), Jokūbaičiai I, Jokūbaičiai Naujieji (ribojasi su Šimkaičių vals.), Jurbarkai, Jurgeliškiai, Jurkšai, Južai (vėliau vadinosi Jokymiškiai).
Kalnėnai, Kazokiškiai, Kažemėkai. Kiniuliai, Klišiai, Kubiliai (ribojasi su Gaurės vals.), Kuturiai. Kriščeviškė (Lindikai).
Lekučiai, Lukšiai.
Mantviliai I ir II, Meškininkai, Miliušiai (Milišiai), Mikutaičiai I ir II, Molynė.
Naubariškiai, Naudvaris (Levada. rib. su Eržvilko vals.), Naujasodžiai (Urzininkai), Naujininkai (rib. su Eržvilko vals ), Naukaimis (Gilbaliai).
Paimsris. Paantvardys [Vietiniai gyventojai ir kiti jurbarkiškiai sako trumpai — Pantvardys] I ir II. Paukštupys (Liudvinavas), rib. su Raudonės vals.). Panemunė (rib. su Raudonės vals.). Palėkiai (rib. su Klaipėdos kraštu). Pašventys (rib. su Klaipėdos kr.), Pažėrai (rib. su Šimkaičių vals ). Plientrakis.
Rauktiškiai. Rotuliai I ir II. Rukšniai.
Saukai. Skirsnemunė. Skirsnemuniškiai I, II ir III. Smukučiai.
Švėndriškiai.
Trakiniai.
Užkalniai. Užvajočiai.
Vajotai, Valuckai (Valučiai), Vanaginė, Vertimai (Jonikai).
Žindaičiai. Žirniškiai, Žvynai.