Mūsų Jurbarkas. Prisiminimai. 210 p.

Malonūs prisiminimai

Jurbarkas gražus savo gamta, gal todėl davė mūsų šaliai daug menininkų. Mums, kurie Jurbarke praleidome gan trumpą gyvenimo laikotarpį, malonūs prisiminimai apie Mituvos ir Nemuno pakrantes, puikias lankas ir miškus visuomet gaivins širdį.

Cecilija Biliūnaitė-Mitkienė

Apie Vladą Baltrušaitį

Vladas Baltrušaitis buvo išskirtinė figūra kitų studentų tarpe, tiek linksmu, humoristiniu būdu, kuriame buvo jaučiama įgimta inteligencija, charakteringai raudonos spalvos veidu, rausvais, berods, kiek garbanotais plaukais, gražia, literatūrine jurbarkiškio aukštaičio lietuvių kalba ir dideliu gabumu ir rimtumu meno studijose.

Vladas Jakubėnas
Prisiminimas iš studentų egzaminų Kauno konservatorijoje. Draugas, II, 1975.IX.6)