Mūsų Jurbarkas. Žvyriai. 97 p.

Žvyriai

Žvyrių kaimas iš vakarų pusės siekiasi su Skirsnemunės miesteliu, išsitiesęs tame pačiame Nemuno slėnyje pagal kalną. 1940 metais buvo 300 gyventojų, susispietusių sodybose prie vienas kito. Žemė smėlėta ir nederlinga.

Šiai vietovei pradžią davė XVIII amž. Šilinės (Kliučiko) dvaro vokiečiai amatininkai, kurie iš dvaro gaudavo toje vietoje žemės įsikurti. Vėliau čia apsigyveno ir lietuvių liuteronų.

1759 m. Žvyriuose įkurta evangelikų – liuteronų parapija ir pastatyta medinė bažnyčia. 1800 m. ji įteisinta kaip Tauragės evan.-liuteronų parapijos filija, o 1900 metais priskirta prie Jurbarko evang.-liuteronų parapijos. Sovietinėje okupacijoje, 1956 metais, ši bažnyčia įregistruota Skirsnemunės – Žvyrių evang. – liuteronų parapijos vardu. 1957 metais bažnyčia atnaujinta, o 1959.1.6 iškilmingai paminėta šios parapijos įkūrimo 200 metų sukaktis. (LE)

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių okupacijos metu Žvyriuose buvo įsteigta vokiška pradžios mokykla, kuri laikėsi dar ir Lietuvos nepriklausomybės metais.