Poetė, vertėja Danutė Juškaitienė

Danutė Juškaitienė
Danutė Juškaitienė

Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė gimė 1932 m. lapkričio 20 d. Veliuonoje, Jurbarko rajone. 1951 m. baigė Veliuonos vidurinę mokyklą, 1957 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalistės specialybę. Dirbo žurnalo „Mūsų sodai“ redakcijoje korektore-stiliste, skyriaus vedėja. Nuo 1968 m. dirbo vien kūrybinį darbą.  
Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė kūrybinę veiklą pradėjo 1955 metais. Per tą laiką skaitytojai sulaukė daug novelių ir eilėraščių publikacijų periodikoje. Atskiromis knygomis išleista: „Mėlyna upė su geltonom salom“ (novelės, 1987), „Pabudėk su manim“ (eilėraščiai, 1988), „Šulinių krašte“ (novelės, 1989), „Atnešiu lelijų“ (novelės, 1993, 2005), „Chrizantemų šviesa“ (novelės, 1994), „Imk, saulele, už rankos“ (eilėraščiai vaikams, 1996), „Balta gėlė“ (pasakos, 1998), „Rožės paklausk“ (miniatiūros, 2003), „Akimirkos“ (eilėraščiai, 2005), „Kačiukas Gudročiukas“ (pasaka, 2006). Kai kurie jos kūriniai, skirti vaikams, išversti į kitas kalbas (Люляйко. Читанка: [children book]/ tr. by Dmytro Cherednychenko Ternopil: Navchalna Kniha Bohdan, 2008).
Nuo 1989 metų – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Rašytoja yra apdovanota žurnalo „Žvaigždutė“ premija už pasaką vaikams „Liūtas“.
Joana-Danutė Žilaitytė-Juškaitienė ne tik rašė. Jono Juškaičio, jos vyro, knyga „Žemei labiausiai patinka žmogaus šešėlis“ iliustruotas Joanos Danutės Žilaitytės-Juškaitienės piešiniais, knygą 2009 metais išleido „Žaros“ leidykla.