Apie miestą ir apylinkes Broniaus Kviklio enciklopedijoje

Leidinio autorius – Bronius Kviklys (1913–1990). Lietuvos enciklopedininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigęs ekonomiką, studijavęs teisę ir žurnalistiką, pasitraukęs į Vakarus, gyvendamas Čikagoje daugiau kaip 20 metų dirbo paprastu darbininku fabrike.

Vakarais ir savaitgaliais laisvu nuo darbo metu 32 metus naršė archyvuose, rinkdamas medžiagą apie Lietuvos vietoves, rūpinosi finansavimu, rinko lėšas ir pats organizavo leidybą.

Surinkęs daugybę medžiagos, Bostone 1964–1968 m. išleido keturių tomų enciklopedinį leidinį „Mūsų Lietuva“, kuriame atspindėjo visų Lietuvos valstybės miestų, miestelių bei žymesnių kaimų istorija, demografija, geografija. Jis pakartotinai 1989 m. išleistas ir Lietuvoje. „Mūsų Lietuva“ lig šiol laikoma vienu vertingiausių apžvalginio enciklopedinio pobūdžio veikalų skirtų Lietuvai iki 1963 m.

Daug medžiagos apie Jurbarką ir apylinkes pateikė A. Giedraitis-Giedrius.

BrKviklysIVt.Jurbarkas2

Mūsų Lietuva : krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai / paruošė Bronius Kviklys