Fotografas Petras Babickas mokytojavo Jurbarke

Tarpukariu fotografija jau buvo prieinama platesniam visuomenės ratui. Ypač aktyvūs buvo gimnazistai, mokytojų seminarijos studentai. Keli garsūs Panevėžio gimnazistai – Stasys Variakojis ir Petras Babickas. 1923 metais baigęs gimnaziją,  Babickas 1923–1930 m. mokytojavo Jurbarke, Saulės gimnazijoje dėstė piešimą ir literatūrą, ir tik vėliau apsigyveno Kaune, tapo pirmuoju radiofono diktoriumi, buvo vienas iš Fotomėgėjų sąjungos steigėjų, išleido keletą žurnalo „Foto mėgėjas“ numerių, daug keliavo, fotografavo, dalyvavo parodose.