M.K.Čiurlionio paveikslas buvo skirtas Jurbarko bažnyčiai

M.K.Čiurlionio paveikslas „Šv. Rokas”. 1907 m.

Apžiūrėti paveikslo į Kaimelio bažnyčią atvyksta svečių ir iš užsienio, visi vietos gyventojai žino apie maldos namuose kabantį M.K.Čiurlionio kūrinį.
Paveikslas buvo užsakytas Jurbarko Šv. Roko bažnyčiai, tačiau pasirodė per mažas, todėl buvo perkeltas į priešingoje Nemuno pusėje esančio Kaimelio bažnyčią. Archyvinių dokumentų nei Jurbarko, nei Kaimelio bažnyčiose neišliko, tačiau Iš Jadvygos Čiurlionytės ir Antano Žmuidzinavičiaus atsiminimų žinoma, kaip M. K. Čiurlionio paveikslas atsirado Kaimelio bažnyčioje.

Daugiau apie paveikslą baznycia.eu/sakraline-daile/paveikslas-sv-rokas/