Georgenburgas Prūsijoje, o panemunėje – Jurgenburgas

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje kryžuočiai buvo pastatę bent tris pilis, pavadintas Georgenburgu. Buvo jų ir ne Lietuvos teritorijoje. Viena visai netoli – dabartinėje Kaliningrado srityje, 3 km nuo Černiachovsko. Išlikusioje pilyje įsikūręs žirgynas. Iki 1945 metų miestelis taip ir vadinosi – Georgenburgas, dabar – Majovka.

Jurbarke stovėjusi kryžuočių pilis ordino metraščiuose vadinama Jurgenborgu, Jurgenburgu.